Folúntas – Oifigeach Pleanála Teanga

Oifigeach Pleanála Teanga

Tá Comharchumann Forbartha Mhúscraí atá lonnaithe ag GTeic Bhéal Átha an Ghaorthaidh, Co. Chorcaí, i gcomhar le Comhchoiste Pleanála Teanga Mhúscraí ag earcú duine fuinniúil, spreagúil le Plean Teanga Mhúscraí a chur i bhfeidhm.

Ní mór don té sin ardchaighdeán Gaeilge, idir labhairt agus scríobh, ardscileanna cumarsáide, áisitheoireachta, comhorduithe agus idirphearsanta, cleachtadh ar thionscadail a chur i gcrích, tuiscint ar chúrsaí pleanála teanga, eolas agus cleachtadh ar bhainistiú airgeadais agus ceadúnas glan tiomána a bheith aige/aici.

Conradh trí bliana, a bhféadfaí cur leis, atá i gceist.  Tuarastal ar scála idir €35,000 agus €50,000 a íocfar.

Is féidir tuilleadh sonraí faoin bpost a fháil ar www.muscrai.org

Seol iarratas, mar aon le CV chuig  pleanailteangamhuscrai@gmail.com

Roimh 5 i.n. 9 Eanáir 2020 (Meastar go mbeidh na hagallaimh ar siúl ar an 16 Eanáir 2020).

Tá an Plean Teanga ar fáil, brú: pleanteanga

Close Menu