Fáilte

“Traidisiún, Teanga, Todhchaí – Seirbhís forbartha pobail a sholáthar don phobal trí chéile i nGaeltacht Mhúscraí chun leasa an cheantair áitiúil, le buanú agus caomhnú na Gaeilge, agus cur chun cinn an traidisiúin i gcroílár ár réimse oibre i gcónaí.” 
– ráiteas misin Chomharchumann Forbartha Mhúscraí.

Dé bhur mbeatha

“Tradition, Language, Future – To provide a community development service to the entire community in the Múscraí Gaeltacht in the interest of the local area, with the continuance and preservation of the Irish language, and promotion of tradition central to all aspects of our work.” 
– Comharchumann Forbartha Mhúscraí’s mission statement.

Nuacht / News

Ionad Sláinte, Baile Mhúirne

S Seo bileog eolais d’éinne atá buartha faoi thodhchaí ár seirbhísí sláinte áitiúla i mBaile Mhúirne agus ar mhaith leo cabhrú leis an bhfeachtas na

Breis »
Close Menu