Gteic Muscrai

SPÁS OIFIGE
& SEIRBHÍSÍ EILE

GTEIC

OFFICE SPACE
& BUSINESS SUPPORT

DIGITAL HUB

Loinnigh do chuid oibre i mBéal Átha an Ghaorthaidh

Base your business in Ballingeary

Deán Teagmháil linn | Contact Us

Bainisteoir, Gteic
Páirc Ghnó Bhéal Átha an Ghaorthaidh
Co. Chorcaí P12 PX22 

Fón: 083 191 5432
email: eolas@muscrai.org

Tionscadail ag tosú sa Gteic faoi scáth Chomharchumann
Forbartha Mhúscraí: Fuinneamh Inathnuithe, Turasóireacht
Cultúrtha, Pleanáil Teanga, Techspace. Fáilte roimh thograí nua.

Projects operating from the Gteic under the
auspices of Múscraí Development Cooperative:
Renewable Energy, Cultural Tourism, Language Planning,
Techspace. New projects welcome