Stádas Reatha / Current Status

Tá Plean Teanga Mhúscraí curtha faoi bhráid Údarás na Gaeltachta le faomhadh agus táthar ag súil é a chur ar aghaidh chuig an Roinn faoi dheireadh mhí Mheán Fómhair.

Coimeád súil ar an gcuid seo den suíomh chun fanúint suas chun dáta le gach réimse de thogra na pleanála teanga anseo i nGaeltacht Mhúscraí. Beidh léargas le fáil anseo ar an obair atá déanta go dtí seo agus an obair atá le déanamh go fóill i réimse na pleanála teanga.

Fáiltímid i gcónaí roimh aon cheisteanna nó moltaí a d’fhéadfaí a bheith ag daoine, ní gá ach scéal a chur chugainn ag eolas@cfmteo.com.

_________________________

The Múscraí Irish Language Plan has been submitted to Údarás na Gaeltachta for approval and we hope to forward it to the Department by the end of September.

Keep an eye on this section of the website to stay up to date with all aspects of the language planning project here in the Múscraí Gaeltacht. This section of the site will provide an overview of the work completed to date and the work that has yet to be completed in relation to the language planning project.

We’re eager to hear any questions or recommendations you may have, all you have to do is email us at eolas@cfmteo.com.