Steering Committee

Seo a leanas Coiste Stiúrtha an Chomharchumainn don bhliain 2019-2020

The Comharchumann’s Steering Committee for the year 2019-2020 is as follows

Cathaoirleach / Chairperson

  • Seán Ó Cuill  (Cill na Martra)

Leaschathaoirleach / Vice Chairperson

  • Eilís Ní Shúilleabháin (Cúil Aodha / Baile Mhúirne) (TBC)

Cisteoir / Treasurer

  • Tadhg Ó Duinnín (Béal Átha an Ghaorthaidh)

Rúnaí / Secretary

  • Colmán Ó Ceallaigh (Cúil Aodha)

Leas-Rúnaí / Deputy Secretary

  • Gearóid Ó hÉalaithe (Cill na Martra) (TBC)

Baill eile / Other members

  • Gearóid Mac Suibhne (Cill na Martra)
  • Diarmuid Ó hÉalaithe (Cúil Aodha)
  • Mícheál Ó Ceallacháin (Baile Mhúirne)

Toghadh na baill agus na hoifigigh thuas ag cruinniú cinn bhliana an Chomharchumainn ar an 12 Feabhra 2019

The members and officers above were elected at the Comharchumann’s annual general meeting on the 12 February 2019