Moltaí na ndaltaí meánscoile / Suggestions from secondary school students:

Is féidir na moltaí a bailíodh ó dhaltaí meánscoile áitiúla le linn an phróisis chomhairliúcháin a íoslódáil anseo.

The suggestions collected from local secondary school students during the consultation process can be downloaded here.

 

Moltaí na ndaltaí bunscoile / Suggestions from primary school students:

Is féidir na moltaí a bailíodh ó na daltaí i mbunscoileanna Mhúscraí le linn an phróisis chomhairliúcháin a íoslódáil anseo.

The suggestions collected from students attending Múscraí’s primary schools during the consultation process can be downloaded here.

 

Moltaí ó thuismitheoirí na bpáistí réamhscoile / Suggestions from parents of pre-school children:

Is féidir na moltaí a bailíodh ó thuismitheoirí na lapadán agus na bpáistí sna naíonraí áitiúla le linn an phróisis chomhairliúcháin a íoslódáil anseo.

The suggestions collected from parents of toddlers and children attending the local naíonraí during the consultation process can be downloaded here.

 

Moltaí na dtuismitheoirí & na gcaomhnóirí / Suggestions from parents & guardians:

Is féidir na moltaí a bailíodh ó thuismitheoirí/caomhnóirí na ndaltaí bunscoile agus meánscoile áitiúla le linn an phróisis chomhairliúcháin a íoslódáil anseo.

The suggestions collected from parents/guardians of local primary and secondary school students during the consultation process can be downloaded here.

 

Moltaí na n-eagraíochtaí pobail / Suggestions from community organisations:

Is féidir na moltaí a bailíodh ó choistí, cumainn agus grúpaí pobail áitiúla le linn an phróisis chomhairliúcháin a íoslódáil anseo.

The suggestions collected from local community groups, committees and clubs during the consultation process can be downloaded here.

 

Moltaí na gceistneoirí comónta / Suggestions from the general questionnaires:

Is féidir na moltaí a bailíodh ó na ceistneoirí comónta comhlánaithe ag daoine ón bpobal áitiúil le linn an phróisis chomhairliúcháin a íoslódáil anseo.

The suggestions collected from general questionnaires completed by members of the local community during the consultation process can be downloaded here.