The next step

Cuireadh Plean Teanga Mhúscraí faoi bhráid Údarás na Gaeltachta le faomhadh go luath i mí Mheán Fómhair agus as sin cuireadh faoi bhráid na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta é go luath i mí Dheireadh Fómhair don fhaomhadh deiridh. Beidh orainn feitheamh go foighneach anois ar aiseolas ina leith ón Roinn agus bogadh ar aghaidh ón bpointe sin.

Tá leagan leictreonach de Phlean Teanga Mhúscraí le léamh ar líne anseo agus tá cóip chrua ar fáil le léamh sa leabharlann i mBaile Mhúirne chomh maith.

The Múscraí Irish Language Plan was submitted to Údarás na Gaeltachta for approval in early September and subsequently submitted to the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht for final approval in early October. We will now have to wait patiently for feedback from the Department and move ahead from there.

An electronic version of the Múscraí Irish Language Plan can be viewed online here and a hard copy is also available to view in the library in Baile Mhúirne.