Public Meetings

I mí Iúil 2017 reáctáladh roinnt cruinnithe poiblí i sráidbhailte Mhúscraí chun deis a thabhairt don phobal áitiúil arís eile ionchur a bheith acu i bPlean Teanga Mhúscraí. An príomhaidhm a bhí leis na cruinnithe seo ná na 73 dréacht-bhearta a bheidh mar chuid lárnach den phlean teanga a phlé le muintir na háite. Seo thíos roint grianghraf ó na cruinnithe poiblí.

In July 2017 a series of public meetings was held in the Múscraí villages to give the local community the opportunity once more to have an input into the Múscraí Language Plan. The main objective of these meetings was to discuss with the local community the 73 draft actions which will form a central part of the language plan. See below some photos from the public meetings.

Béal Átha’n Ghaorthaidh (Scoil Mhuire) – Dé Céadaoin, 5ú Iúil

 

 

 

Cúil Aodha (Áras Éamonn Mac Suibhne) – Déardaoin, 6ú

 

 

Baile Mhúirne (Halla an Pharóiste) – Dé Máirt, 11ú Iúil

 

 

Réidh na nDoirí (Ionad Áise) – Dé Céadaoin, 12ú Iúil

R na D 1

Cill na Martra (Aire na nÓg) – Déardaoin, 13ú Iúil

Cill na Martra 2