Questions

Má tá ceist ar bith ag éinne i dtaca leis an bpleanáil teanga féin nó le togra na pleanála teanga anseo i nGaeltacht Mhúscraí ní gá ach scéal chur chugainn agus déanfaimid gach iarracht freagra oiriúnach a thabhairt. Má tá ceist agat seol ríomhphost chugainn ag eolas@cfmteo.com nó líon isteach an fhoirm theagmhála ag bun an leathanaigh seo.

If anyone has any questions in relation to language planning itself or the language planning project here in the Múscraí Gaeltacht just let us know and we’ll make every effort to provide a suitable answer. If you have a question just email us at eolas@cfmteo.com or fill in the contact form at the bottom of this page.

Ceisteanna Coitianta / Frequently Asked Questions

Cad í an phleanáil teanga? / What is language planning?

Is éard atá i gceist le pleanáil teanga ná gníomh nó gníomhaíocht – gníomh éigin a spreagann daoine chun teanga áirithe a úsáid i gcomhthéacs áirithe.

  • Sampla de phleanáil teanga ná tacaíocht teanga a sholáthair do ghrúpa tuismitheoirí agus lapadán.
  • Sampla eile ná polasaí teanga a chur i gcrích agus a chur i bhfeidhm i gclubanna áitiúla.

Language planning is an action or activity – an action that encourages people to us a specific language in a specific context.

  • An example of language planning would be the provision of language support to a parent and toddler group.
  • Another example would be the creation and implementation of a language policy in local clubs.

 

Foirm Theagmhála / Contact Form

[contact-form][contact-field label=”Ainm / Name (roghnach)” type=”name” /][contact-field label=”Rphost / Email (roghnach)” type=”email” /][contact-field label=”Ceist / Question” type=”textarea” required=”1″ /][/contact-form]