Gallery

Coimeád súil ar an gcuid seo den suíomh chun roinnt grianghraf a fheiscint de phróiseas na pleanála teanga i nGaeltacht Mhúscraí.

Féach ar ghrianghraif ó na bunscoileanna anseo.

Féach ar ghrianghraif ó na meánscoileanna anseo.

Féach ar ghrianghraif ó na coistí agus grúpaí pobail anseo.

_________________________

Keep an eye on this section of the site to see some photos of the language planning process in the Múscraí Gaeltacht.

Have a look at some photos from the national schools here.

Have a look at some photos from the secondary schools here.

Have a look at some photos from the committees and community groups here