Spás Oifige
Office Space
Gteic Muscrai
Múscraí Glas - Fuinneamh
Green Múscraí
The Sustainable Energy Community Network
An Ghaolainn agus Cultúr
Language & Culture
Mhúscrai Comharchumann Forbartha
Forbairt Pobail
Community Development
Draíocht Mhúscraí
Magic of Muscraí
experience-muscrai
Margadh na Nollag
Christmas Market

Fáilte

“Traidisiún, Teanga, Todhchaí – Seirbhís forbartha pobail a sholáthar don phobal trí chéile i nGaeltacht Mhúscraí chun leasa an cheantair áitiúil, le buanú agus caomhnú na Gaeilge, agus cur chun cinn an traidisiúin i gcroílár ár réimse oibre i gcónaí.” 
– ráiteas misin Chomharchumann Forbartha Mhúscraí.

Dé bhur mbeatha

“Tradition, Language, Future – To provide a community development service to the entire community in the Múscraí Gaeltacht in the interest of the local area, with the continuance and preservation of the Irish language, and promotion of tradition central to all aspects of our work.” 
– Comharchumann Forbartha Mhúscraí’s mission statement.

Nuacht / News

An tOireachtas 2023

A leithéid de spórt agus spraoi a bhí againn ag ár seastán ag Oireachtas na Samhna. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le gach duine

Breis »

CLUB CÓDÚ agus CLUB LEGO

Scratchers agus Pythons ar ais. Buíochas do na ceannairí áitiúla atá ag cabhrú linn na clubanna a réachtáil. Tá éileamh mór ann!

Breis »

Nuachtlitir LÚNASA 2023

Tá spiorad, fuinneamh, meitheal,  mórtas agus díograsach le féiscint i nGaeltacht Mhúscraí Hardcopies of the newsletter, August 2023 are available in the shops giving a

Breis »