Spás Oifige
Office Space
Gteic Muscrai
Múscraí Glas - Fuinneamh
Green Múscraí
The Sustainable Energy Community Network
An Ghaolainn agus Cultúr
Language & Culture
Mhúscrai Comharchumann Forbartha
Forbairt Pobail
Community Development
Draíocht Mhúscraí
Magic of Muscraí
experience-muscrai
Margadh na Nollag
Christmas Market

Fáilte

“Traidisiún, Teanga, Todhchaí – Seirbhís forbartha pobail a sholáthar don phobal trí chéile i nGaeltacht Mhúscraí chun leasa an cheantair áitiúil, le buanú agus caomhnú na Gaeilge, agus cur chun cinn an traidisiúin i gcroílár ár réimse oibre i gcónaí.” 
– ráiteas misin Chomharchumann Forbartha Mhúscraí.

Dé bhur mbeatha

“Tradition, Language, Future – To provide a community development service to the entire community in the Múscraí Gaeltacht in the interest of the local area, with the continuance and preservation of the Irish language, and promotion of tradition central to all aspects of our work.” 
– Comharchumann Forbartha Mhúscraí’s mission statement.

Nuacht / News

Folúntas do Riarthóir Oifige

Oibríonn Comharchumann Forbartha Mhúscraí i gcomhar le pobal na háite chun Gaeltacht Mhúscraí a chur chun cinn.  Táimid freagrach as feidhmiú Phlean Teanga Mhúscraí, agus

Breis »

Nuachtlitir – Nollaig 2023

Tá obair iontach ar siúl fud fad Ghaeltacht Mhúscraí. Coistí deonacha ag déanamh difir. There is just an amazing amount of activity and good work

Breis »