http://muscrai.org/wp-content/uploads/2020/11/Gaeltacht-Mhuscrai_briefing-concept_preliminary-report_11092011.pdf

 

 Réidh Nua – Retrofit Múscraí

 
  • Profíl ar na dtithe i nGaeltacht Mhúscraí
  • Maitrís ar na seirbhísí ar fail i gCúige Mumhan
  • Treoir dhea-chleachtais ar seirbhísí a sholáthar don phobal
  • Report on:
  • Profile of the Housing Stock in Gaeltacht Mhúscraí
  • Matrix of the services available in Munster
  • Good practice examples of delivery models to communities
 

Le tionscnamh um choigilt fuinnimh a chur chun cinn i nGaeltacht Mhúscraí  tá an Comharchumann tar éis 10 mbuaiteoir a roghnú agus iad ar fad a mbronnadh le bolgán LED ar luach 150euro.

10 lucky winners in Gaeltacht Mhúscraí have each won LED bulbs worth €150 to replace their existing bulbs in their house or business.

Comharchumann Forbartha Mhúscraí supported this campaign to raise awareness of the impact of changing your light bulbs to LED bulbs.   They asked the local Co-operative Superstore in Ballymackeera to get involved and Eileen Kellagher, Store Manager, was on board from the beginning.

“It makes sense. We know that the bulbs are dearer to buy but when you consider how long they last and the time and bother you save in not having to change these bulbs for years, it pays off.  I’m also saying this to farmers with lights high up in their sheds.”

Tuigeann daoine áitiúil go bhfuil ciall leis an athrú a dhéanamh ach gur chuir costas níos airde na mbolgán drogall orthu. 

“The higher cost of the bulb did does put you off making the change”   “I have been trying to change over as I go along”,                                 “ba mhaith linn go mbeidh billí leictreachtais níos ísle againn”.

Tá an cosúlacht ann go gcruthóidh an togra amháin seo, le 100 bolgán sabháil nó coiligt 5,100kWh fuinneamh, 4.6 tonna CO2 agus 700E sa bhliain i nGaeltacht Mhúscraí. The calculations are that this one project, with 100 bulbs will save 5,100 kWh of energy, 4.6 tonne of CO2 and €700 per year in Gaeltacht Mhúscraí.

 

led-bulb-exchange-poster
led-superstores
In the photographs: Eileen Kelleher, Manager Co-operative Superstore Frank Ó Duinnín, Nóirín Uí Thuama, Sue Morton, Caroline Ní Nualláin, Martina Uí Chárthaigh Absent from the photos are: Lucy Uí Dhuinnín, Eibhlín Uí Loingsigh, Niocla Ní Dhonnchú, Michelle Uí Shuibhne, Gearóid de hÍde and Eimear Casey.