SEOLADH:  CLÁR IARFHEISTITHE FUINNIMH –  RÉ NUA
            LAUNCH OF RETROFIT PROGRAMME FOR GAELTACHT MHÚSCRAÍ
       3 MÁRTA 2021 (ar-líne) @7.30pm 

Tá clár nua ag an gComharchumann dírithe ar Chlár Iarfheistithe Fuinnimh.
Bíonn formhór againn ag smaoineamh faoi ‘rud éigin a dhéanamh leis an
teach’  am éigin inár saol.  Bamhaith linn go mbeadh Siopa Aon Stad/One Stop Shop nó ‘hotline’ do Ghaeltacht Mhúscraí.  Tá comhairleoirí ag cabhrú linn agus tá léirmheas déanta ar stádas na dtithe sa cheantar. (tá nasc thíos).  Tá dhá fhadhb ag cur bac ar dhul  chun cinn a dhéanamh –  easpa eolais ar cad ba chóir duit déanamh i do chás féin agus bheith muiníneach go bhfuil tú ag déanamh an rud ceart ag an
am ceart,  agus easpa pleananna, nó pacáistí airgeadais, chun cabhrú le
daoine íoc as an obair. Tá deontais ar fáil ach ní leor san.

 

Beimid ag déanamh measúnú ar 8-10 dteach sa cheantar, mar eiseamláir do dhaoine eile.  Beidh cur síos ar an bpróiseas go léir, na deontais atá ar fáil agus na céimeanna chun iad a fháil, comhairle neamhspléach,  srl..  Más maith leat bheith páirteach, agus measúnú déanta ar do theach saor in aisce, nó bheith ar an eolas ar an dul chun cinn,  is féidir suim a léirigh ar an bhfoirm thíos nó glaoch/teasc a chur ar CFM,  Caroline 083 1915432 Beidh seoladh againn an 3 Márta 2021 at 7.30pm

 

 

The Comharchumann has started a Retrofit project as most of us wonder what we can do to improve the energy efficiency of our houses at some stage in our life.  We have independent technical advisors and have a report done on the general state of the houses in the area. (link below).  We would like to have a One-stop Shop and/or hotline in Gaelacht Mhúscraí.  We see the biggest problems people face are  the lack of good information to help decide what makes the best sense for your house  and the lack of funding packages to help pay for the work.  There are grants but they are not enough.

 

The plan is to take 8-10 houses and carry out an assessment as demonstration projects. The whole process will be set out, step by step, on what grants are avaible and how to apply for them,  what advice is available, and the sharing local knowledge.  If you would like your house to be considered for a free assessment or would just like to be kept updated, please complete the form below  call/text Caroline ón 083 1915432.  We will launch the project ón 3 March 2021 at 7.30pm

http://muscrai.org/wp-content/uploads/2020/11/Gaeltacht-Mhuscrai_briefing-concept_preliminary-report_11092011.pdf

 

 Ré Nua – Retrofit Múscraí

 
  • Profíl ar na dtithe i nGaeltacht Mhúscraí
  • Maitrís ar na seirbhísí ar fail i gCúige Mumhan
  • Treoir dhea-chleachtais ar seirbhísí a sholáthar don phobal
  • Report on:
  • Profile of the Housing Stock in Gaeltacht Mhúscraí
  • Matrix of the services available in Munster
  • Good practice examples of delivery models to communities