Gteic Muscrai

SPÁS OIFIGE
& SEIRBHÍSÍ EILE

GTEIC

OFFICE SPACE
& BUSINESS SUPPORT

DIGITAL HUB

Loinnigh do chuid oibre i mBéal Átha an Ghaorthaidh

 • Deasc lae €15 sa ló
 • Deasc Fad Téarmach €35 sa tseachtain
 • Spás Oifge-Déan teagmháil linn
 • Teacht ar 1GB leathanbhanda Snáithín Optach Eir
 • Teacht 24/7 ar an oifig (deasc lae 8.45- 6.00 amháin)
 • Teacht ar áis priontála agus lannán
 • Teacht ar seirbhísí mheántóireachta agus tacaíochta
 • Páirceáil saor

Base your business in Ballingeary

 • Hot Desk €15 per day
 • Co-working desk €35 per week
 • Office space – Contact us
 • Access to 1GB of Eir Fibre Broadband
 • No Overheads (Lighting & Heating Included)
 • Secure Keycard Access to Hub
 • 24/7 Building Access (Hot Desks restricted 8.45am to 6pm)
 • Access to Printing Facilities
 • Access to Mentoring & Support Services
 • Ample Car Parking

Deán Teagmháil linn | Contact Us

Bainisteoir, Gteic
Páirc Ghnó Bhéal Átha an Ghaorthaidh
Co. Chorcaí P12 PX22 

Fón: 083 191 5432
email: eolas@muscrai.com

Tionscadail ag tosú sa Gteic faoi scáth Chomharchumann
Forbartha Mhúscraí: Fuinneamh Inathnuithe, Turasóireacht
Cultúrtha, Pleanáil Teanga, Techspace. Fáilte roimh thograí nua.

Projects operating from the Gteic under the
auspices of Múscraí Development Cooperative:
Renewable Energy, Cultural Tourism, Language Planning,
Techspace. New projects welcome