Ceardlann – Insliú – Workshop on Insulation

  • Post category:Nuacht

Bhí an cur i láthair ag Ruairí ó RetroKit ag díriú ar insliú, an rogha atá ar fáil, agus cén fáth go bhfuil insliú áirithe níos oiriúnach do thogra ar leith. Thaitin sé liom go raibh cur síos aige ar na costais agus na deontais chomh maith.

Tá an clár, Múscraí Glas eagraithe ag Comharchumann Forbartha Mhúscraí. Fuair an Comharchumann deontas óna feirmeacha gaoithe ach tá na comhairleoirí ag obair go neámhspléach. Níl siad ag iarraidh aon rud a dhíol. Más maith leat comhairle maidir le do theach féin is féidir leat clarú linn https://muscrai.org/retrofit agus gheobhaidh tú an nasc. Tá an comhairle saor in aisce.

This session by Ruairí from RetroKit was looking at insulation, the types that are available and explaining which type of insulation suited different projects. I liked that he also went through the costs and the grants available for different aspects of the work.

These sessions and the Energy Hotline form part of Múscraí Glas/Green Retrofit, and are organised by Comharchumann Forbartha Mhúscraí. The Comharchumann received funding from the windfarms but the consultants, Retrokit, are independently appointed. They are not trying to sell anything and it is possible to book a 1:1 advice session in relation to your own house for free, by registering https://muscrai.org/retrofit