Deontais/ Grants Fógraí/Notices

  • Post category:Nuacht
  • Comhairle Contae Chorcaí  (Capital, Amenity Grants).  Spriocdháta:  19 Feabhra 2021 www.yourcouncil.ie
  • Scéim na bPrintíseach:  Apprenticeship Scheme:  Tá 12 earnáil éagsúil ag teacht faoin scéim agus 59 printíseacht ag baint leo sin, iad ar fad aitheanta ag SOLAS agus oscailte do phobal na Gaeltachta le líofacht i nGaeilge.  https://udaras.ie/en/training-employment/training/      Spriocdháta:  5 Márta 2021.