Gaeltacht Mhúscraí – Tithíocht 8/5/23 Housing Matters in Gaeltacht Mhúscraí – Public Meeting

  • Post category:Nuacht

Tá fáilte roimh chách chuig an gcruinniú poiblí 8/5/23

Tá leabhrán eolais ar fáil agus foirmeacha cuí thíós. Beidh cóipeanna crua ar fáil ón gComharchumann. An Information Leaflet and relevant forms are below. Hardcopies will be available on the night and from Comharchumann Forbartha Mhúscraí