Campa samhraidh – ag Camera Ireland (Saor in aisce)

  • Post category:Nuacht

TECH summer camp, (on-line) organised by Camera Ireland (FREE)

(English version below)

Deis a bheas ann iniúchadh a dhéanamh ar ábhar STEAM

  • trí ardán oideachais Minecraft;
  • foghlaim trí ghníomhaíochtaí le ciorcaid leictreachais agus conas rásóir STEAM a chruthú;
  • agus foghlaim faoi na micrea-rialaitheoirí micro:bit agus Arduino.

AM: 27 Iúil – 31 Iúil

Aois: 13-18 bl agus 10-12 bl

CLÁR: 10.00 – 15.00 – Ceardlann 11.00-11.00. Ansin, am sosa ón ríomhaire ag tabhairt faoi dhúshláin. Ceardlann eile (am sosa ón ríomhaire ag tabhairt faoi dhúshláin).

Riachtanach: go mbeidh rochtain ar ríomhaire. Cuirfear trealamh uilig ar fáil do rannpháirtithe roimh an gcúrsa agus tabharfar treoracha breise ar lá an champa.

Tá smaointeoireacht chriticiúil, réiteach fadhbanna, cruthaitheacht agus nuálaíocht, chomh maith le cumarsáid, ar chuid de na príomhscileanna a bheas forbartha le linn an champa seo.

Dá mbeadh spéis agat bheith ann déan teagmháil linn

(Caroline 083 1915432 roimh Dé Máirt. 21/07/2020

A great opportunity to explore STEAM through

  • minecraft education
  • electric circuits and making a STEAM racer
  • Learning about micro bits and Arduino

WHEN: 27 July – 31 July 2020

AGE GROUP: 13-18 yrs and 10-12 yrs

TIME and outline: (10.00- 15.00) Workshop 10.00-11.00., then off-line work on a project or challenge. Another workshop and more off-line activity work.

Requirements: Need access to a computer. Any other equipment for the course will be supplied for free and sent to you prior to the course.

Develops critical thinking, problem-solving, creativity and communication skills.

If you are interested, please contact Caroline 083 191 5432 before Tuesday 21/07/2020