Plean Gníomhaíochta 5 Bliana do Ghaeltacht Mhúscraí

  • Post category:Nuacht

5 Year Action Plan for Gaeltacht Mhúscraí

Bhí seoladh ann aréir i mBarr a’ Chuma don Phean, ag iarraidh go mbeidh eolas ag pobal na háite ar na moltaí go léir sular mbeidh seisiún againn le Údarás na Gaeltachta, Comhairle Contae Chorcaí, srl.. Teastaíonn fuinneamh an phobail, agus tacaíocht an Stáitchórais chun uaillmhian a tabhairt chun críche.

We launched this Plan in the Top of Coom last night to give the local communities a chance to read all the recommendations before there will be a more formal session with state bodies, including Údarás na Gaeltachta, Cork County Council, srl. It will take all the energy of local people, with assistance from State bodies to get this plan over the line. (IRISH VERSION first and ENGLISH VERSION below