Do theach a théamh don Ghreimhreadh Heating your home for the winter 29.09.21

  • Post category:Nuacht

Agus an Geimhreadh ag teacht, agus costais aibhléise ag dul in airde go pras, táimid ag eagrú seisiún maidir leis na féidearthachtaí atá ann ó thaobh do theach a théamh.  Anuas air sin beidh pluiméir ón gceantar, Tim Scannell sásta a chuid eolas a roinnt – go háirithe maidir le caidéil teasa, agus beidh daoine eile ag roinnt a gcuid dtáithí – ag úsáid córas inathnuaite –  chomh maith.   Mairfidh sé uair a chlog ach beidh deis ann ceisteanna a chur. Seol r’phost nó téacs chugam más maith libh freastal ar an seisiún agus seolfaidh mé an nasc chugat.  Beidh sé ar 29ú Meán Fómhair ag 7.30Pm ar Zúm.

With winter just around the corner and the price of electricity skyrocketing, we are organising a session about heating your house, focusing ón renewable possibilities  but also getting a sense of local people’s experiences in this area – from the point of view of a local plumber, Tim Scannell, installing heat pumps,  and from people who have taken the step to put in renewable heating systems in their house.  It will last just one hour but we will have time for questions. Please reply if you wish to attend and I will send a link to your for the Zoom session, starting 29 September @ 7.30PM