IARFHEISTIÚ Fuinnimh – Energy Retrofit

  • Post category:Nuacht
  • Comhairle neamhspléach saor in aisce do mhuintir Mhúscraí
  • On demand free advisory service to people living in Gaeltacht Mhúscraí
  • Glao ghutháin nó ar líne
  • By phone or video conferencing
  • Seisiúin ar fáil Dé Déardaoin. Sessions on Thursdays
  • Caithfear na seisiúin a chur in áirithe
  • Must pre-book the 1:1 advice clinic

NASC/LINK to BOOK ADVICE SESSION

https://calendly.com/retrokit/muscrai-gaeltacht-retrofit