Gaeltacht Mhúscraí – Plean 5 Bliana (2023-2028) Five Year Action Plan

  • Post category:Nuacht

Tá an físeán ag déanamh cur síos ar na pleananna atá againn faoi láthair i nGaeltacht Mhúscraí – Plean Oidhreachta, Plean Teanga agus Plean Turasóireachta. Tá sé i nGaoluinn. Tá nasc chuig suirbhé thíos más maith leat moladh, nó moltaí, a sheoladh chugainn. Níl ach 3 cheist ar an suirbhé.

This video gives a short summary of the 3 existing plans in Gaeltacht Mhúscraí. It is in Irish. There is a summary below (pdf file). There is a link to a survey below if you wish to submit a comment or proposal in relation to the Action Plan. There are only 3 questions in the survey.

The video is in Irish. A summary of the content in English is below:

SUIRBHÉ SURVEY –

Más maith leat moladh a sheoladh chugainn, ní gá ach an nasc seo a bhrú. If you wish to send us your comments or a suggestion, plesae follow the link below:

The questions are:

Ceantar ina bhfuil cónaí ort? Area where you live?

An moladh atá agat fé:  Teanga, Cultúr & na hÉalaíona, Turasóireacht, Fiontraíocht, An Ghaeltacht Ghlas, Seirbhísí & Infrastruchtúr, Seirbhísí Oideachais agus Oiliúna, Margaíocht.

Nó, An bhfuil aon rud in easnamh sa cheantar a cheapann tú, dá mbeadh sé ann bheimid i bhfad níos fearr as?

Have you a proposal about any of the following? Language, Culture & the Arts, Tourism, Enterprise & Social Enterprise, Sustainability, Services & Infrastructure, Education & Training, Marketing.

Or, is there a need that is not being met and would make life better in our area?

https://docs.google.com/forms/d/1GuORv211KAow33rdD6nk80tViE2tnll9EFClavwXIGI/edit