COVID – scéim chiste éigeandála

  • Post category:Nuacht

Scéim Chiste Éigeandála Pobail Covid-19 de chuid Chomhairle Contae Chorcaí
(ENGLISH VERSION BELOW)

Bhunaigh Comhairle Contae Chorcaí, mar chuid dá Clár Tacaíochta Pobail COVID-19, ciste éigeandála do ghrúpaí ar fud Chontae Chorcaí ag cabhrú leis na hiarrachtaí freagartha ar COVID-19. Tar éis an leithdháileadh roimhe seo de €70,757 do ghrúpaí ar fud an Chontae i mí an Mheithimh, tá an dara babhta maoinithe oscailte anois d’iarratais.

Tugtar cuireadh do ghrúpaí agus d’eagraíochtaí iarratas a dhéanamh trí phróiseas iarratais ar líne don chiste ag www.yourcouncil.ie. Tabharfar tosaíocht do ghrúpaí a thabhaíonn caiteachas agus iad ag dul i ngleic le haonarú sóisialta, tacaíocht agus rannpháirtíocht an phobail, mar shampla athoscailt saoráidí pobail.

Tá iarratas ar líne Chomhairle Contae Chorcaí oscailte anois ag www.yourcouncil.ie agus is féidir le grúpaí iarratas a dhéanamh go dtí 5.00in Dé hAoine 14ú Lúnasa 2020. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, téir i dteagmháil le do thoil le Clár Tacaíochta Pobail Chomhairle Contae Chorcaí ag 1800 805 819 nó seol ríomhphost chuig covidsupport@corkcoco.ie

ENGLISH VERSION

Cork County Council, as part of its COVID-19 Community Support Programme, established an emergency fund for groups across County Cork assisting in the response efforts to COVID-19. Following the previous allocation of €70,757 to groups across the County in June, a second round of funding is now open for applications.

Groups and organisations are invited to apply through an online application process for the fund at www.yourcouncil.ie. Priority will be given to groups incurring expenditure in the course of addressing social isolation, community support and engagement, for example re-opening of community facilities.

Cork County Council’s online application is now open at www.yourcouncil.ie and groups can apply until 5pm on Friday August 14th 2020. For more information, please contact Cork County Council’s Community Support Programme at 1800 805 819 or email covidsupport@corkcoco.ie